Help onze opstartkostenkosten te dekken

 

Fair4All is een stichting zonder winstoogmerk. De statuten spreken dit duidelijk uit:

"De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De stichting zal het leeuwendeel van haar activiteiten binnen haar eigen samenlevingsmodel laten plaatsvinden en in zeer beperkte mate gebruik maken van de nationale munteenheid."

De jaarcijfers zijn openbaar.

Momenteel bevinden wij ons in een overgangsfase waarin onze kosten nog in Euro's betaald moeten worden. Wie hier een bijdrage aan wil leveren, financieel of anderszins, klein of groot, kan contact met ons opnemen via info@fair4all.nl. Alle ontvangen schenkingen en uitgaven zullen via deze website worden verantwoord.
Voor de stichting zal de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden aangevraagd waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar worden.

Indirecte bijdragen d.m.v. opdrachten en promotie van onderstaande activiteiten zijn uiteraard ook van harte welkom.

De Vos Architecten
Opvoedingscoach Hannah de Vos-Beckers
Webshopcoach Peet Veerbeek
Webs & Wraps

Help onze ideeën te verspreiden

 

 

Fair4Alll heeft ambassadeurs nodig. Hoe meer en sneller mensen en bedrijven zich bewust worden van de noodzaak van een socialere economie, hoe sneller we hiermee van start kunnen gaan.

Help deze informatie te verspreiden via sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn maar ook door er overal over te praten en naar onze websites te verwijzen.

Onderstaande tekst opnemen in de 'handtekening' onder je e-mails is snel gedaan en heeft een groot bereik:

Ik steun Fair4all, samen bouwen aan een eerlijke economie.
Doe ook mee en schrijf je in!
Nieuwsgierig? kijk voor meer informatie op www.fair4all.nl

 

Even voorstellen:
Bestuur
Comité van Aanbeveling