Fair4All zoekt:

 

  1. Iemand die (grafische) filmpjes kan maken om de werking van de 'gebruiksrekening' en 'spaar- & leenrekening' duidelijk visueel uit te leggen.

Vergoeding

 

Fair4All is een stichting zonder winstoogmerk. Sterker nog, in de statuten is het volgende opgenomen:

"De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De stichting zal het leeuwendeel van haar activiteiten binnen haar eigen samenlevingsmodel laten plaatsvinden en in zeer beperkte mate gebruik maken van de nationale munteenheid."

Om de start van het netwerk te bespoedigen is besloten dat het praktisch is in de opstartfase sommige kosten nog in Euro's te kunnen betalen. Daarvoor zoeken wij donateurs. Voor de stichting zal de ANBI-status (Algemeen Nut Bevorderende Instelling) worden aangevraagd waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar worden.

Kortom, op dit moment is er geen budget. We accepteren natuurlijk graag, waar mogelijk, onbetaalde hulp maar eventuele vergoedingen in Euro's en/of Fairs in de toekomst zijn ook bespreekbaar. Dit laatste altijd onder de voorwaarde dat de Euro's of Fairs beschikbaar komen. Wij staan altijd open voor creatieve oplossingen.

 

Even voorstellen:
Bestuur
Comité van Aanbeveling