Het kan anders, en dat gaan we samen laten zien!

 

Fair4All is een sociaal-economisch netwerk van mensen die een eerlijk alternatief willen neerzetten voor het huidige economische systeem. Maar dit is slechts het begin, gezamenlijk kunnen we veel meer! Fair4All staat niet alleen voor een eerlijke economie maar ook voor sociale cohesie. Het moet een feest worden!

Fair4All is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk.

Deelnemers van Fair4All krijgen een 'gebruiksrekening' en een rentevrije 'spaar- & leenrekening' in Fairs. De eerste is losjes gebaseerd op het LETS-systeem, de laatste op het systeem dat al 40 jaar in gebruik is door de Zweedse coöperatieve rentevrije JAK Bank.

Om het eerlijk te houden spreken we af dat wat je geeft en neemt binnen het netwerk binnen een bepaalde periode in balans blijft (zie spelregels in het kort). Als je toch een keer iets groots wilt 'kopen' bieden we de mogelijkheid om hier, zonder rente, Fairs voor te lenen.

Voorinschrijving voor deelname aan Fair4all staat nu open. Het netwerk van Fair4All zal geactiveerd worden wanneer de voorinschrijvingen aangeven dat een groot deel van de deelnemers binnen het netwerk terecht kunnen voor een aanzienlijk deel van hun basisbehoeften. In eerste instantie richten wij ons daarbij vooral op voedsel maar ook op andere producten en diensten.

Hoe meer aanmeldingen en hoe breder het aanbod, hoe sneller we van start gaan. Schrijf daarom nu vrijblijvend in.

Hoe schulden kunnen verdwijnen als sneeuw voor de zon:

Wil je samen met anderen een eerlijke economie beginnen?

 

Geert Kimpen over hypotheken, brieven aan zijn bank, en de verantwoordelijkheid naar onze kinderen

Tony Greenham en Bernard Lietaer geven in onderstaande presentaties heel goed aan waar Fair4All voor staat:

Fair4All in het land:

Op uitnodiging komen wij graag vertellen over Fair4All, de plannen en mogelijkheden. Geïnteresseerd? Neem contact op via info@Fair4All.nl.

  1. Bijdragen aan een meer humane samenleving?

  2. Je boodschappen en andere kosten (gedeeltelijk) niet meer in Euro's hoeven te betalen?

  3. Je producten / diensten laten betalen in Fairs (koopkracht in € gaat steeds verder achteruit)?

  4. En rentevrij lenen?

Schrijf je hier in als deelnemer aan Fair4All

Een deugdelijke economie in een paar woorden:

 

  1. Economie is een gevolg van menselijke activiteit, geen oorzaak

  2. Het ruilmiddel voor de activiteit is rentevrij en vrij van speculatie

  3. De economie kàn groeien door activiteit, maar mòet dat niet (vanwege rente)

Door deel te nemen aan het sociaal-economische netwerk van Fair4All steun je een initiatief dat bij zal dragen aan de algemene bewustwording dat we kunnen samenleven zonder de druk van banken en zonder het verschil tussen 'arm' en 'rijk' systematisch groter te laten groeien door het gebruik van rente.

(Terug omhoog)

De waarde-eenheid van Fair4All is de Fair. Deelnemers krijgen een 'gebruiksrekening' voor dagelijkse betalingen en ontvangsten. Bij aanvang heeft elke deelnemer een bestedingsruimte van 250 Fairs. Na verloop van tijd wordt de bestedingsruimte gekoppeld aan de ontvangen betalingen over de voorgaande drie maanden. (Meer details)
Je kunt Fairs ontvangen door transacties met andere deelnemers.
Om vraag & aanbod inzichtelijk te maken komt er een online applicatie waarin dit d.m.v. het invoeren van je postcode (en gewenste radius) direct zichtbaar wordt.

(Terug omhoog)

Naast de 'gebruiksrekening' krijgen deelnemers ook een 'spaar- & leenrekening'. Voor het lenen van grotere hoeveelheden Fairs kun je een rentevrije lening aanvragen. Het toekennen van zo'n lening zal mede afhankelijk zijn van het advies van de drie deelnemers waarmee je het voorgaande jaar de meeste transacties hebt gedaan plus een vierde. (Meer details)

(Terug omhoog)

Wat we economie noemen is puur sociale (onderlinge), menselijke activiteit. We produceren, verlenen diensten en drijven handel, oftewel wij wisselen in essentie energie uit.

(Terug omhoog)

Om die uitwisseling makkelijk te maken gebruiken we een ruilmiddel.
De waarde van een Euro wordt sterk beïnvloed door zaken als inflatie en speculatie. Over de oorzaken van inflatie zijn veel tegenstrijdige theoriën. Naar onze mening is het huidige systeem van rentedragende geldcreatie een belangrijke oorzaak. Binnen Fair4All wordt dan ook geen rente berekend. Uiteraard dienen de kosten wel gedekt te worden.
Gezien de opzet van het systeem van Fair4All lijkt speculatie in Fairs onwaarschijnlijk. Indien noodzakelijk zullen wij dit altijd ontmoedigen.

(Terug omhoog)

Dat is een zeer groot verschil met de oude economie. De nieuwe economie kàn groeien omdat b.v. de menselijke activiteit groeit. De oude economie mòest groeien. Al het geld kwam door LENEN in omloop en wel: lenen tegen rente. U betaalde altijd méér terug dan u leende en voor dat méér terugbetalen moest nieuw geld geleend worden door u of een ander binnen de economie. Een alsmaar groter wordend probleem dat eigenlijk heel duidelijk onmogelijk is: Op een eindige aarde kan geen oneindige groei plaatsvinden.

(Terug omhoog)

 

Even voorstellen:
Bestuur
Comité van Aanbeveling


Geld komt uit het niets